Uitleg bij in de kerk gebruikte woorden

Logo PKN-kerk bij uitleg
Als de kerk helemaal nieuw voor je is, kunnen sommige woorden op deze website best lastig zijn. Uitleg bij deze woorden vind je hieronder. 

Dominee
De dominee is in de meeste kerken te herkennen aan zijn of haar kleding. Die bestaat vaak uit een toga. De dominee komt vaak pas binnen als iedereen al zit. Tijdens de dienst is er een Bijbellezing. Deze wordt in de preek uitgelegd door de dominee. Om deze reden wordt een dominee ook vaak predikant genoemd.

Evangelie/Evangelisatie
Evangelie betekent ‘blijde boodschap’. Binnen het christendom wordt met deze term vooral het verhaal van Jezus Christus bedoeld. Binnen de Bijbel is ‘een evangelie’ dan ook een Bijbel boek waarin een of meerdere verhalen over Jezus worden verteld. In de Bijbel heb je vier evangeliën: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Samen vormen zij het eerste gedeelte van het Nieuwe Testament.
Evangelisatie lijkt op evangelie, en dat komt omdat het veel met elkaar te maken heeft. Evangelisatie is namelijk het verkondigen van het evangelie. Ofwel, het vertellen van de verhalen van Jezus (aan bijvoorbeeld ongelovigen). 

Gemeente
Met gemeente bedoel ik alle mensen in een bepaald gebied die naar dezelfde (protestantse) kerk gaan. Je zou dus eigenlijk ook kunnen zeggen ‘leden van de plaatselijke kerk’. Het woord is ontstaan toen de eerste groepen mensen gingen geloven, en zij de behoefte kregen dit samen te doen. Dit wordt beschreven in de Bijbel.
Handelingen 2;44-46
‘Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, brachten het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in de geest van eenvoud en vol vreugde.’
(vertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling)

Kindernevendienst
In veel kerken wordt tijdens de preek een kindernevendienst gehouden. Deze ‘dienst’ is dan bedoeld voor kinderen op de basisschool. De kinderen worden dan vlak voor de preek naar voren geroepen, en gaan dan met een begeleider naar een ander gedeelte van de kerk. Na de preek komen de kinderen, vaak tijdens het zingen van een lied, weer de kerk in. Ze zingen dan vaak de laatste liederen nog mee.
Hoe de kindernevendienst wordt ingevuld verschilt per kerk. Meestal wordt er een Bijbel verhaal verteld, en doen de kinderen iets aan verwerking van dat Bijbel verhaal. Vaak is die verwerking in de vorm van een kleurplaat of knutselwerkje. Afhankelijk van hoe groot de kerk is, worden de kinderen wel of niet in groepen ingedeeld. Als er veel kinderen aanwezig zijn, zullen er sneller groepen op basis van klas/leeftijd worden gevormd. Binnen deze groepen worden dingen aangeboden die afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen.

Liturgie
De liturgie wordt in sommige kerken aan het begin van de dienst uitgedeeld. Je kunt het zien als een soort programmaboekje. Beschreven staat welke liederen wanneer worden gezongen, en meestal ook de bijbeltekst die gelezen wordt. 

Heb je een toevoeging aan de uitleg bij een van deze begrippen, is de uitleg niet duidelijk, of mis je een begrip? Laat het me weten! charlottevanbrakel@gmail.com